25 Ekim 2012 Perşembe

Ziyad Sultanov

Ressam Ziyad Sultanov, Sanatçı 1959 yılında Bakü Azerbaycan,da doğdu. Çocuk yaşlarında resim yapmaya başladı. 1966-1974 yıllan arasında orta öğretimini tamamladı. Ailesinin de desteğiyle 1974 yıhnda Bakü'de ki Azim-Azimzade Resim okuluna girdi. Temel resim eğitimim 1978 yılında tamamladıktan sonra 198 î'de Nasrettin Tusi Azerbaycan Devlet Üniversitesi resim bölümüne girdi. Akademi tarafindan 1982'de St. Petersburg'a gönderildi iki yıl süre ile resim eğitimine bu şehirde devam etti.

St. Petersburg'da bulunduğu bu iki yıllık dönemde Hermitage müzesindeki İtalyan, Fransız, Hollandalı gibi büyük ustaların resimlerinin ve heykellerinin kopyalarını yaptı. Üniversitenin resim böKiıraînü 1986 yıîmda üstün basan derecesiyle bitirdi. Diploma projesi ve yaptığı eserler üniversitenin özel koleksiyonuna alınmıştır.

Sanatçı 1995 yılma kadar çalışmalarım Azerbaycan'da sürdürdü. Bu sırada yaptığı çalışmalar Moskova'da, St. Petersburg'da, Bakü'de ve Küba'da sergilendi. Eserleri Avrupamn bir çok sanat merkezinde sergilendi. Çeşitli karma sergilere katıldı. 
1988 yılında Azerbaycan Ressamlar Birliği'nin ve Rus Ressamları Birlği'nin üyesi oldu. 1995 yılında İstanbul'a gelen sanatçı bu tarihi ve eşsiz güzellikteki şehrin birçok köşesini tuvaline aktardı. Yaptığı resimler büyük bir beğeni ile çeşitli sergilerde yer almaktadır.
Sanatçı İstanbul'un kendine özgü renklerini, canlı ışığını ve mevsimlerini büyük bir ustalık ve renk anlayışı içinde yonımlamaktadır. İstanbul'un halen bozulmamış eski sokakları, iskeleleri, evleri, minareleri ustalıkla tuvaline aktarması bize İstanbul'u daha çok sevdirmektedir. 
Sanatçının eserleri Türkiye dışmda birçok koleksiyoner ve resim severler tarafindan satın almmış ve hak ettiği yeri bulmuştur. Özellikle İstanbul manzaraları, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya'da ki koîeksiyonerler tarafindan ayn bir önem kazanmıştır. SuKanov'un bir çok eseri özel müzayedelerde de resimseverlerle buluşmuştur.
İstanbuhm Eyüp, Balat, Haliç, Eminönü, Göksu, Kuzguncuk gibi semtlerinin yanında, Ege sahillerinin ve Bodrum'un güzellikleri de aynı ustalık ve ihtişam içinde tuvale aktarılmıştır. 
Özellikle Bodrum'da günbatonı resimleri izleyiciyi sıcak ve huzurlu aksamlara içine çeker. Bodrum kalesi, Japon koleksiyonerler tarafindan çok sık talep edilen bir konudur. 
Tarihi yapıların, Kız Kulesinin., boğazdaki kayıkların, Halicin ve camilerin yer aldığı konuların yanı sıra; manolyalar, kır çiçekleri de Sultanov'un zengin renk ve kompozisyon anlayışının bir başka yönüdür.
Sultanov'un  tüm  çalışmalarındaki  kurguların  sağlamlığı,  renklerin  uyumu,   firça
vuruşlarındaki teknik, ışığın yansıtılmasındaki büyük başarısı empresyonist ressamlar arasmda sanatçryı tartışmasız büyük usta olarak sivriltiyor. 
Dikkatle bakılırsa sanatçının İstanbul resimlerinde, İstanbul'a özgü renkler görülür. Gerek kış, gerek yaz, gerek deniz manzaralarında, eski evlerde İstanbul'un insanı okşayan ve yaşam sevinci veren havasını solursunuz.
Zryad Suhanov'un resimlerinde kullandığı üst düzeydeki anlatım biçimi, aldığı köklü eğitim; sanatçıyı diğer tekdüze resim yapan sanatçılardan ayıran bir özelliktir.
1998 yılından itibaren İstanbul'da ki kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmekte ve resim dersleri vermekte olan Ziyad Sultanov evli ve iki çocuk babasıdır.
Link


Araştırma / Forschung / Research: Icik Yakup

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder