13 Ekim 2012 Cumartesi

Bahri Genc


Ressam  Bahri Genç, 1963'te Erzurum'da doğdu. 1982'de İ.D.G.S.A.'ya girdi. 1992'de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Devrim Erbil Atölyesini yüksek resim mezunu olarak bitirdi. 

1987 yılından itibaren karma ve 1990 yılından itibaren de kişisel sergilerine başladı. 1994 yılında M.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, resimde sanatta yeterliğe başladı. 1995'de Almanya'dan ,Türk-Alman ortak firması Nazar Holiday'den Türkiye konulu resimler yapması için Düsseldorf'a davet edildi. Burada bir ay kadar resimler yaptı. 

1997-2003 yılları arasında özel okullarda öğretmenlik yaptı. Bazı resimleri, İstanbul Basın Müzesi, İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Balıkesir Devrim Erbil Müzesi ve Türkiye'deki önemli kolleksiyonerlerde bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Tasarım Bölümü'nde (Temel Sanat), Öğretim  Görevlisi olarak çalışmaktadır.
2007'den beri Uluslararası Plastik  Sanatçılar Derneği' nde 2.başkan olarak görev yapmaktadır. Sanatçı Çalışmalarını İstanbul'daki atölyesinde sürdürmektedir.
Sanatçının son dönem resimlerinde  gençlik çağının düşsel ve heyecansal devinimini psikololojik bir anlam boyutunda ele alarak şiirsel ve lirik bir duyarlıkla yansıttığı görülür.
Rembrant,Tizianno,Velaskes gibi büyük ustaları yıllarca etüt ettikten sonra kendi plastik dilini oluşturan sanatçının resimlerindeki altyapı sağlamlığının verdiği güven ve cesaretle bir attraksiyon içinde yeni bir resimsel yoruma ulaştığı göze çarpıyor. Realist bir tutumdan yola çıkarak anlıksal bir belirlenimle özgün bir yoruma evrilen resimlerini detaylarındaki tuşsal yöntem, renk sürüşlerindeki soyutlama ve deformasyonlar ne denli yoğun olsa da, onu realist resim yaklaşımından uzaklaştırmaz.
Sanatçının, derin bir anlamlandırma üzerinden ekspressif bir ifadeye varmaya çalıştığı portrelerindeki anlamsal katman, izleyicinin imgeleminde duygusal bir yoğunluğa ulaşır. 
Resmin içeriğine uygun olarak kullanılan monokrom ve kontrast armonilerin  de resmin dokusal yüzeyinde yarattığı etkiyle ifadeye katkıda bulunduğu sezinlenir.
"Bahri Genç'in resmi; realist bir tutumdan soyut bir resme evrilen niteliğiyle figüratif resim bağlamında yeni bir soluk olarak derin anlamlara açılıyor. Gözün ve yüreğin birleşerek oluşturduğu duyarlıkla sanatçı; gençlik çağına ait düşsel ve heyecansal olanı, tinsellik boyutunda sorgulayarak şiirsel ve lirik bir ifadeyle anıtsal bir söyleme donüştürmüştür.
Duygu ve imgelemi kuşatan resimlerin romantizmin tatlım çağrıştıran estetiği, sanatçının öznel alanına ait bir duyarlık olarak öne çıksa bile; özünde, insanı ve doğayı yeni bir biçimde kavrama anlamında onu farklı bir resimsel yoruma taşıyan özgün bir belirlenimin izleri olarak alımlanmalıdır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder